Wat is yoga?

Yoga is veel meer dan alleen het uitvoeren van fysieke houdingen. Dat heb je waarschijnlijk al gemerkt als je les bij Yogaya hebt gevolgd. Na de les voel je je anders, meestal beter, helderder. Maar hoe kan dat nu eigenlijk?

Yoga, dat is thuiskomen bij jezelf. Het is een heel persoonlijke weg naar bewustwording. Door yoga te beoefenen, kom je in contact met wat je ten diepste bent. Je komt in contact met je essentie.

Bij onze opleiding wordt de basis gevormd door de klassieke hatha yoga met als rode draad de chakraleer. Het lichaam (met de daarbij behorende hatha yoga-oefeningen) is het voortdurende vertrekpunt als middel tot bewustwording.

Wil je meer weten over de achtergronden en uitwerking van yoga en tegelijk jezelf verder ontwikkelen op je yogapad? Wil jij ontdekken wat de essentie van yoga is? Dan is onze ervaringsgerichte, driejarige opleiding iets voor jou. Daarna kun je aan de slag als yogadocent, maar je kunt de opleiding ook volgen als je niet van plan bent yogales te gaan geven. Puur voor je eigen ontwikkeling en verdieping.

Opbouw

De opleiding start om het jaar, dus niet elk jaar. Je kunt beginnen met het eerste jaar in september 2019, het eerstvolgende moment om te beginnen met het eerste jaar is september 2021.

Jaar 1

chakra 1 en 2 yoga, 2 werkstukken

filosofie: het achtvoudige pad van Patanjali (yoga sutra’s) in de tweede helft van jaar start je thuis met je eigen oefengroepje om ervaring op te doen in het lesgeven

Jaar 2

chakra 3 en 4 yoga, 2 werkstukken

filosofie: de Bhagavad Gita

Jaar 3

chakra 5 en 6  yoga en werkstukken

filosofie: de Mahabharata

In het derde jaar geef je een aantal reguliere lessen bij Yogaya. Je ontvangt feedback van medeleerlingen die jouw les observeren, bij de latere lessen zal een van de docenten aanwezig zijn voor een beoordeling.

Eindscriptie

Tijdens het derde jaar werk je aan je eindscriptie over een door jou gekozen onderwerp. Tijdens een van de bijeenkomsten in de tweede helft van het derde jaar licht je je scriptie toe.

Praktijkexamen

Het praktijkexamen vindt plaats aan het einde van het derde jaar. Het examen bestaat uit het geven van een korte yogales voor de examencommissie.

Studiebelasting

Naast de contacturen bij de yogaschool oefen en studeer je thuis. Je leest de boeken van de boekenlijst, je werkt yogalessen van de opleiding uit op papier, je leest je aantekeningen door, doet opdrachten met je intervisiegroep en je beoefent dagelijks yoga. Daarnaast krijg je regelmatig een praktijkopdracht.

Tijdens de opleiding wordt van je verwacht dat je zelfstandig aan de slag gaat met de opdrachten en je thuisbeoefening en dat je voldoende tijd investeert in de (gezamenlijke) opdrachten. Het volgen van wekelijkse yogalessen bij Yogaya wordt zeer aangeraden.

Het is lastig om de studiebelasting uit te drukken in uren omdat yoga langzaam maar zeker deel gaat uitmaken van je leven, en het dus niet meer voelt als studie. Als globale richtlijn kun je uitgaan van ongeveer acht uur per week.

Werkstukken, intervisie en oefengroepje

  • Eén keer paar maand kom je bij elkaar met je intervisiegroep (niet bij Yogaya, maar bij een leerling thuis). Het doel: een korte yogales geven aan je medeleerlingen en deze met elkaar nabespreken.
  • In de tweede helft van het eerste jaar: Eén keer per week geef je een yogales aan je oefengroepje. Deze groep kan bestaan uit vriend(inn)en, buren, familieleden, etc. Het doel: oefenen, experimenteren, ontwikkelen van.
  • Twee keer per jaar maak je (individueel) een werkstuk over het chakra dat de voorgaande periode in de aandacht heeft gestaan.

De opleiding start om het jaar, dus niet elk jaar. Je kunt beginnen met het eerste jaar in september 2019, het eerstvolgende moment om te beginnen met het eerste jaar is september 2021.

De opleiding wordt gegeven bij Yogaya, Westerkade 23 te Utrecht. Maandelijks is er een lesweekend: op vrijdagavond van 18.30 tot 21.30 uur; op zaterdag van 12.30 tot 19.00 uur en op zondag van 12.30-19.00 uur.

De data voor het lesjaar 2019-2020 zijn als volgt:

september 2019

vr 13, za 14, zo 15

oktober 2019

vr 25, za 26, zo 27

november 2019

vr 22, za 23, zo 24

december 2019

vr 20, za 21, zo 22

januari 2020

vr 17, za 18, zo 19

februari 2020

vr 14, za 15, zo 16

maart 2020

vr 27, za 28, zo 29

april 2020

vr 17, za 18, zo 19

mei 2020

vr 8, za 9, zo 10

juni

vr 19, za 20, zo 21

Evaluatie en toetsing

Jaarlijks evaluatiegesprek

Aan het einde van elk leerjaar vindt een evaluatiegesprek plaats met een van de docenten, op basis van het verslag dat je hebt geschreven over je eigen ontwikkelproces. We bespreken je inzet en de manier waarop je je de aangeboden stof heb eigen gemaakt. Ook hebben we het over de eventuele obstakels die je tegenkomt op je pad, over de patronen en hoe je daarmee omgaat. In dit gesprek wordt besloten of je wel of niet doorgaat naar het volgende jaar. Op aanvraag kan er ook op een eerder moment in het jaar een gesprek plaatsvinden.

Eindevaluatie (einde derde jaar)

Tijdens dit gesprek (ook weer gebaseerd op jouw verslag over je ontwikkeling) wordt bepaald of je het aangebodene van de opleiding op voldoende wijze hebt eigen gemaakt en in staat bent dit over te brengen aan anderen. Je voldoet aan de minimumeisen als je:

  • eindscriptie op tijd is ingeleverd en besproken,
  • je alle werkstukken hebt ingeleverd,
  • schriftelijke examen met voldoende resultaat hebt afgelegd,
  • de proeflessen met voldoende resultaat hebt gegeven,
  • je niet meer dan 5% van de lessen hebt gemist.

Kosten

De kosten per opleidingsjaar bedragen € 2250,- incl btw (€ 1860,- ex btw), te betalen in zijn geheel of in drie termijnen. Betaal je in termijnen? Dan brengen we € 30,- aan administratiekosten in rekening.

Per jaar worden de kosten van het cursusgeld vastgesteld. Als je tijdens het opleidingsjaar besluit te stoppen met de opleiding, geeft dat je geen recht op restitutie van het cursusgeld. Mocht je na afloop van een cursusjaar besluit de opleiding tijdelijk of voortijdig te beëindigen, dan dien je dat voor juli te laten weten. Wanneer deze datum is verstreken, gaan we ervan uit dat je doorgaat met het volgende studiejaar en ontvang je daar een factuur voor. Aan afmeldingen na juli zijn kosten verbonden.

Docenten

Jitske van der Velde en Gilleske Kreijns richtten in 2014 yogaschool Yogaya op. Ze volgden beide de Intensieve Yoga Scholing bij Rob Obermeijer, die op zijn beurt weer een leraar is van de beroemde Indiase leraar Harish Johari.

Gilleske volgde de Intensieve Yoga Opleiding bij Rob Obermeijer in Utrecht en gaf een paar jaar les op verschillende plekken in de stad voordat ze samen met Jitske Yogaya oprichtte. Ze woont met haar zoon en gestreepte kat Merel in Utrecht. Naast yogadocent is Gilleske tekstschrijver en schrijft ze over yoga en spiritualiteit.

Bij Yogaya geeft Gilleske Hatha Yoga, Dynamische Hatha, Yin Yoga en Chakra Yoga.

“Yoga is niet zweverig: het is een heel praktische methode om te leren met beide voeten op de grond te staan. Yoga integreren in mijn dagelijkse leven is dé manier om in balans te blijven en de uitdagingen van het leven met een glimlach aan te gaan. Dat wil ik graag delen met mijn leerlingen.”

Jitske van der Velde heeft de Intensieve Yoga Opleiding bij Rob Obermeijer in Utrecht gevolgd. Na een reis langs kunstgeschiedenis, diergeneeskunde en voedingsleer, heeft ze haar thuis gevonden in yoga en het lesgeven. Ze heeft niet alleen een grote liefde voor yoga maar ook voor de natuur. Bijna iedere dag is ze te vinden in de bossen rondom Utrecht, altijd met haar honden Ed en Yuka en als het kan met haar lief.

Bij Yogaya geeft Jitske Hatha Yoga en Chakra Yoga.“Ik hou van de stroom van het leven. Soms gaat de stroom snel, soms langzaam, het ene moment naar buiten gericht, dan weer naar binnen. Tijdens een yogales ontmoet ik al die aspecten. Yoga helpt me stevig bij mezelf te blijven terwijl ik open sta voor wat er komt. Het geeft me keer op keer de kracht en de rust te ontspannen, het goed is zoals het is.”

Chris Kleinschmidt heeft de Intensieve Yoga Opleiding bij Rob Obermeijer in Utrecht gevolgd. Naast zijn ‘werk’ als yogadocent werkt Chris als trainer/coach/adviseur met de ontwikkeling van mensen, teams en organisaties (bij AMI Consultancy). Hij is oprecht geïnteresseerd in mensen en komt graag tot de essentie.”Yoga is voor mij levenskunst. Als modern mens zijn we goed in staat te overleven, maar lukt het ons ook om werkelijk te leven? Yoga helpt mij die twee van elkaar te onderscheiden en om van het leven geen strijd te maken. Om te kiezen voor vertrouwen op lichaam, hart en geest in plaats voor angst (om niet te voldoen of tekort te schieten of te komen). ‘Yoga’ staat voor verbinding, leven vanuit ‘heel’ zijn. Dat is wat yoga mij brengt.”

Bij Yogaya geeft Chris Hatha Yoga.Gilleske, Jitske en Chris vinden het belangrijk een brug te slaan tussen spiritualiteit en het leven van alledag in onze westerse maatschappij: een zoektocht naar balans die veel yogi’s zullen herkennen. De opleiding heeft traditie hoog in het vaandel staan, maar wel aangepast aan de eisen van onze huidige tijd.

Gastdocenten

Tijdens de opleidingsdagen verwelkomen we regelmatig gastdocenten die gespecialiseerd zijn in een bepaald facet van yoga, zoals bijvoorbeeld anatomie, filosofie, acroyoga, mantra en yin yoga.